Apie ITI

Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“ (ITI) įkurta 1997 m. ir pradėjo veikti kaip organizacija, kurioje suformuojamos ekspertinės darbo grupės informacinių sistemų projektavimo projektams įgyvendinti. Į darbo grupes buvo įtraukti profesoriai ir dėstytojai iš Kauno ir Vilniaus universitetų. Suburtų darbo grupių atstovai aktyviai dalyvavo moksliniuose-tiriamuosiuose darbuose vykdant VADIS (LR Vyriausybės administracinė informacinė sistema) ir mokyklų kompiuterizavimo projektus.

Nuo 2000 metų institutas pradėjo Lietuvoje vykdyti ECDL (European Computer Driving Licence – Europos kompiuterio vartotojo pažymėjimas) projektą. Didelę paramą ECDL startui Lietuvoje suteikė Švedijos kompiuterininkų sąjunga ir tuometinis ECDL Fondo koordinatorius Kurt Gladh. Instituto suburtas kūrybinis kolektyvas realizavo pirmąją lietuvišką ECDL testavimo sistemą.

Šiuo metu institutas savo veiklą orientuoja tik į kompiuterinio raštingumo ir naujų testavimo metodų tyrimus, automatizuoto testavimo bazių projektavimą, ECDL/ICDL testavimus, ECDL/ICDL programos sklaidą ir plėtrą Lietuvoje. ECDL/ICDL programos vykdymo licenzija Lietuvoje priklauso Lietuvos kompiuterininkų sąjungai (LIKS), o institutas yra sub-licenzijos turėtojas. ECDL/ICDL Fondas propaguoja ECDL/ICDL programą ir prižiūri sklaidos procesus įkurtose atstovybėse. Apie ECDL/ICDL Fondą ir jo vykdomas programas rasite svetainėje www.icdleurope.org.

Nuo 2013 m. lapkričio mėn. ITI yra viena iš Nacionalinės skaitmeninės koalicijos (www.skaitmeninekoalicija.lt) steigėjų/narių.

ITI turi didelę IT mokymo / testavimo kursų programinės įrangos projektavimo ir kūrimo patirtį.

Viešoji įstaiga „Informacinių technologijų institutas“ komanda rengia paraiškas ES remiamų projektų finansavimui gauti bei įgyvendina projektus, susijusius su skaitmeniniu raštingumu, vykdo skaitmeninio raštingumo mokymus.

Plačiau apie ITI vykdomus projektus rasite čia