E. gidas jaunimo darbuotojams: merginų kūrybiškumo skatinimas naudojant skaitmenines technologijas

Projekto „SparkDigiGirls“ metu sukurtas dokumentas, skirtas su jaunimu dirbantiems asmenims, naudoti ir integruojant į kasdienines veiklas. Tiek šį dokumentą, tiek projekto metu sukurtą mokomo(si) programą, mokymo medžiagą gali naudoti formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigos bei pačios merginos, ieškančios įkvėpimo IT srityje, karjeros galimybių.

Šiose e. gairėse aprašoma projekto „Mergaičių kūrybiškumo skatinimas naudojant skaitmenines technologijas“ geroji patirtis apie tai, kaip paraginti ir sudominti merginas daugiau naudotis skaitmeninėmis programomis, parodyti jų teikiamą naudą bei sudominti rinktis su IT susijusias studijas. Dokumente dalijamasi išmoktomis pamokomis bei kita naudinga informacija, kurią pasitelkiant jaunimo darbuotojai iš formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, pavyzdžiui, mokyklų, jaunimo NVO, viešųjų bibliotekų, bendruomenių centrų, įvairių švietimo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių galėtų skatinti mergaičių kūrybiškumą per skaitmeninių technologijų naudojimą. 

Dokumente pristatoma projekto metu sukurta nuotolinio mokymo(si) programa „Technologijos išlaisvina vaizduotę“ ir būdai, kaip sukurtą naująją mokymo(si) programą integruoti į formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų teikiamų paslaugų infrastruktūrą.

Jaunimo darbuotojų (toliau mentorių) įtraukimas ir jų dalyvavimas ugdant merginų kūrybiškumą pasitelkiant skaitmeninių technologijų panaudojimą, yra svarbus žingsnis, siekiant didinti merginų susidomėjimą technologijų pasauliu. Suteikus mentoriams reikiamus mokymus, išteklius ir paramą, jie gali ne tik patys tobulėti, augti profesinėje srityje, bet ir padėti merginoms ugdyti bendrąsias kompetencijas, įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, suteikti vertingų patarimų.

Dokumentą (e.gaires) lietuvių kalba galite atsisiųsti čia.

Daugiau informacijos apie projektą ieškokite svetainėse: digigirls.eu, https://itinstitutas.lt/sparkdigigirls-projektas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.