SparkDigiGirls projektas

MERGINOS SKAITMENINIAME PASAULYJE: IŠMANIAI IR KŪRYBINGAI
Projekto nr. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007294

Apie projektą  

VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ atsižvelgdama į veiksnius, stabdančius moterų įsiliejimą į IT sritį, kartu su organizacijomis iš Lietuvos, Graikijos, Slovėnijos ir Portugalijos 2021 m. gegužę pradėjo įgyvendinti projektą „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“, kurio tikslas – sudominti 15 iki 18 merginas skaitmeninėmis technologijomis (kaip dirbtinis intelektas, virtuali ir papildytoji realybė, daiktų internetas, robotika) per kūrybišką jų panaudojimą kasdieninėje veikloje.  

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus partneriais sieks pakeisti stereotipus ir visuomenės nustatytus įsitikinimus apie moteriškąją lytį ir technologijas, sustiprinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius ir atverti naujas galimybes kūrybai bei paskatinti merginas rinktis informacinių technologijų ar STEM studijas pabaigus mokyklą.  

Tarptautinis projektas „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“ finansuojamas Erasmus+ strateginės partnerystės jaunimo srityje programos lėšomis.


Projekto pradžia: 2021 m. gegužės mėn.
Projekto trukmė: 24 mėn.


Projekto rezultatai

1. Analizė, kaip inovatyvios technologijos gali ugdyti mergaičių kūrybiškumą

Projekto pradžioje numatyta atlikti analizę, kaip inovatyvios technologijos gali padėti ugdyti mergaičių kūrybiškumą, suorganizuoti apvaliojo stalo diskusijas su ekspertais bei surinkti inovatyvių technologijų taikymo atvejų pavyzdžius. Gauti rezultatai padės sukurti mokymo(si) programą ir medžiagą, įgyvendinti moterų vaidmenų kampaniją, parengti metodines gaires dirbantiems su jaunimu.  

Parengtoje ataskaitoje pateikiami apibendrinimai iš vykusių apvalaus stalo diskusijų su 37 ekspertais dirbančiais IT sektoriuje, švietimo organizacijose bei viešajame sektoriuje Lietuvoje, Graikijoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje. Surinktos įžvalgos rodo, kad vis dar gajūs lyčių stereotipai, taip pat vyraujantys klaidingi įsitikinimai apie IRT darbo pobūdį. Be to, atkreipiamas dėmesys į mokytojų ir švietėjų svarbą, taip pat į moterų pavyzdžių matomumą šioje srityje. Investicijos į konkrečius ir kūrybinius užsiėmimus IRT srityje taip pat yra lemiamas veiksnys, skatinantis merginų susidomėjimą šia sritimi.

  • Ataskaita (EN)
  • Ataskaitos santrauka (EN, LT)

2. Kurso programa

3. Internetinė mokymosi medžiaga

4. Skaitmeninė moterų vaidmenų modelio kampanija

5. Metodinės rekomendacijos    


Projekto partneriai

Projekte dalyvauja 5 partneriai iš Lietuvos, Slovėnijos, Graikijos, Portugalijos:


Projekto susitikimai

Pirmasis projekto partnerių susitikimas vyko Lietuvoje, Vilniuje gyvai ir internetu 2021 08 30 – 2021 08 31

Antrasis projekto parterių susitikimas vyko Graikijoje, Atėnuose, 2022 06 07 – 2022 06 08

Trečiasis projekto partnerių susitikimas vyko Portugalijoje, Tomare 2022 09 01 – 2022 09 02


Projekto svetainė www.sparkdigigirls.ipt.pt/en/

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.