SparkDigiGirls projektas

MERGINOS SKAITMENINIAME PASAULYJE: IŠMANIAI IR KŪRYBINGAI
Projekto nr. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007294

Apie projektą  

VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ atsižvelgdama į veiksnius, stabdančius moterų įsiliejimą į IT sritį, kartu su organizacijomis iš Lietuvos, Graikijos, Slovėnijos ir Portugalijos 2021 m. gegužę pradėjo įgyvendinti projektą „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“, kurio tikslas – sudominti 15 iki 18 merginas skaitmeninėmis technologijomis (kaip dirbtinis intelektas, virtuali ir papildytoji realybė, daiktų internetas, robotika) per kūrybišką jų panaudojimą kasdieninėje veikloje.  

Per dvejus projekto įgyvendinimo metus partneriais sieks pakeisti stereotipus ir visuomenės nustatytus įsitikinimus apie moteriškąją lytį ir technologijas, sustiprinti skaitmeninio raštingumo įgūdžius ir atverti naujas galimybes kūrybai bei paskatinti merginas rinktis informacinių technologijų ar STEM studijas pabaigus mokyklą.  

Tarptautinis projektas „Merginos skaitmeniniame pasaulyje: išmaniai ir kūrybingai“ finansuojamas Erasmus+ strateginės partnerystės jaunimo srityje programos lėšomis.


Projekto pradžia: 2021 m. gegužės mėn.
Projekto trukmė: 24 mėn.


Projekto rezultatai

1. Analizė, kaip inovatyvios technologijos gali ugdyti mergaičių kūrybiškumą

Projekto pradžioje numatyta atlikti analizę, kaip inovatyvios technologijos gali padėti ugdyti mergaičių kūrybiškumą, suorganizuoti apvaliojo stalo diskusijas su ekspertais bei surinkti inovatyvių technologijų taikymo atvejų pavyzdžius. Gauti rezultatai padės sukurti mokymo(si) programą ir medžiagą, įgyvendinti moterų vaidmenų kampaniją, parengti metodines gaires dirbantiems su jaunimu.  

Parengtoje ataskaitoje pateikiami apibendrinimai iš vykusių apvalaus stalo diskusijų su 37 ekspertais dirbančiais IT sektoriuje, švietimo organizacijose bei viešajame sektoriuje Lietuvoje, Graikijoje, Slovėnijoje ir Portugalijoje. Surinktos įžvalgos rodo, kad vis dar gajūs lyčių stereotipai, taip pat vyraujantys klaidingi įsitikinimai apie IRT darbo pobūdį. Be to, atkreipiamas dėmesys į mokytojų ir švietėjų svarbą, taip pat į moterų pavyzdžių matomumą šioje srityje. Investicijos į konkrečius ir kūrybinius užsiėmimus IRT srityje taip pat yra lemiamas veiksnys, skatinantis merginų susidomėjimą šia sritimi.

  • IO1 A1 – Ataskaita (EN)
  • IO1 A2 – Ataskaitos santrauka (LT)

2. Kurso programa

Tikimasi mokymo programa pritrauks daugiau merginų, norinčių dalyvauti internetiniuose mokymuose ir taps pagalbiniu dokumentu, padedančiu joms savarankiškai naudotis internetinio mokymo medžiaga. Programos temos parinktos remiantis merginas dominančiomis realaus gyvenimo problemomis ir (arba) situacijomis. Taip pat tikimasi, kad formaliojo ir neformaliojo švietimo organizacijų jaunimo darbuotojai galės pasinaudoti mokymo programa, kad pritrauktų merginas į internetinį kursą.

  • Kurso programa (EN, LT)
  • Metodologinės gairės (EN, LT)

3. Internetinė mokymų medžiaga

Šios veiklos metu parengta internetinė mokymų medžiaga. Mokymo programoje daugiausia dėmesio skiriama naujoviškam mokymuisi, todėl ji skiriasi nuo ankstesnių kursų. Ji apima: i) praktinio eksperimentinio mokymosi modelio ir realaus gyvenimo užduočių naudojimą kūrybiškumui skatinti ir skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti; ii) inovatyvių priemonių parinkimą, parenkant naujas ir įdomias skaitmenines programas ir priemones jaunimui, ypač mergaitėms; iii) technologijų tyrinėjimą taip, kad mergaitės galėtų sugalvoti naujų ir įdomių idėjų ir sprendimų tam tikroms problemoms spręsti. Internetiniame kurse daugiausia dėmesio skiriama praktinėms užduotims, orientuotoms į pagrindinių žinių ir įgūdžių apie inovatyvias technologijas įsisavinimą.

4. Skaitmeninė moterų vaidmenų modelio kampanija

– Sklaidai skirti vaizdo įrašai skelbiami SparkDigiGirls Youtube kanale: www.youtube.com/@SparkDigiGirls1
12 įkvepiančių citatų.

5. Metodinės rekomendacijos (EN, LT)


Projekto partneriai

Projekte dalyvauja 5 partneriai iš Lietuvos, Slovėnijos, Graikijos, Portugalijos:


Projekto susitikimai

Pirmasis projekto partnerių susitikimas vyko Lietuvoje, Vilniuje gyvai ir internetu 2021 08 30 – 2021 08 31

Antrasis projekto parterių susitikimas vyko Graikijoje, Atėnuose, 2022 06 07 – 2022 06 08

Trečiasis projekto partnerių susitikimas vyko Portugalijoje, Tomare 2022 09 01 – 2022 09 02


Projekto svetainė www.sparkdigigirls.ipt.pt/en/

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.