Trečiasis projekto CyberPhish partnerių susitikimas

Pandemijos metu nemažai įmonių ir pavienių asmenų nukenčia nuo kibernetinių sukčių, kurie pasitelkia įvairias manipuliavimo ir technines priemones siekdami apgauti, išvilioti duomenis ar pinigus iš savo aukų.

Viena iš prevencijos priemonių norint apsisaugoti nuo kibernetinių sukčių – švietimas ir sąmoningumo didinimas. Reaguojant į susidariusią situaciją, projekto CyberPhish įgyvendinimo metu yra kuriamos įvairios prevencinės priemonės. Šiame etape partneriai – iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Maltos ir Kipro – sukūrė mokymo medžiagą anglų kalba, skirtą studentų ir kitų suinteresuotų žmonių supažindinimui su kibernetinėmis atakomis; taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip atpažinti kibernetinio sukčiavimo atvejus ir kaip elgtis nukentėjus.

Projekto CyberPhish partneriai, lapkričio 25–26 dienomis, susitiko tam, kad aptartų projekto eigą ir būsimus rezultatus. Nors susitikimas buvo numatytas Tartu universitete kontaktiniu būdu, tačiau susidariusi epidemiologinė situacija paskatino koreguoti planus. Džiugu, kad partneriai ir per nuotolį sėkmingai pristatė sukurtą mokymo(si) medžiagą bei suplanavo kitų prevencinių priemonių kūrimo etapus, padėsiančius pasiekti numatytus rezultatus.

Tolesniame projekto etape planuojama pritaikyti sukurtą mokymo medžiagą lietuvių, latvių, estų ir graikų kalboms; siekiant didinti studentų ir kitų suinteresuotų žmonių sąmoningumą bei kritinį mąstymą atpažįstant įvairias sukčiavimo (angl. Phishing) atakas, sukurti sukčiavimo scenarijus ir testus. Projekto metu parengta mokymo medžiaga ir kitos mokymo priemonės bus integruotos į nuotolinio mokymosi aplinką. Jau 2022 m. pavasarį studentai bus kviečiami į bandomuosius projekto mokymus.  

CyberPhish projektą koordinuoja Vilniaus universiteto Kauno fakulteto kibernetinio saugumo tyrimų grupė. Projektas vykdomas kartu su partneriais:  

Tartu universitetas (Estija)
Altacom (Latvija)
Informacinių technologijų institutas (Lietuva)
DOREA švietimo institutas (Kipras)
MACDAC konsultacinė kompanija (Malta)  

Projekto tikslas – edukuoti aukštųjų mokyklų studentus, pedagogus, universiteto darbuotojus (bendruomenės narius), suaugusiųjų švietimo centrus ir verslo sektorius bei skatinti tikslinės grupės kritinį mąstymą kibernetinio saugumo srityje.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.