Ketvirtasis CyberPhish projekto partnerių susitikimas

Balandžio 11 d. CyberPhish partneriai susitiko nuotoliniu būdu aptarti sukurtus projekto rezultatus ir pasiruošti pilotiniams mokymams. Partneriams buvo pristatyta nuotolinė mokymosi aplinka (www.cyberphish.eu/learn), susitikimo dalyviai teikė siūlymus dėl jos tobulinimo iki prasidedant pilotiniams mokymams.

Susitikimo metu buvo pristatytos gairės apie pilotinių mokymų vykdymą kiekvienoje partnerio šalyje. Tikimąsi pilotinių mokymų metu pakviesti mažiausiai 120 dalyvių iš visų partnerių šalių. Pilotinių mokymu metu dalyviai mokysis naudodami nuotolinę mokymo aplinką, kurioje patalpinta mokymo medžiaga, savitikros testai, simuliaciniai klausimai.

CyberPhish partneriai sutarė kitą susitikimą organizuoti gyvai liepos pradžioje Maltoje.

Plačiau apie projektą: https://cyberphish.eu/

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.