Tretieji mokymai dComFra projekto partneriams iš Ukrainos

2019 m. balandžio 8-11 dienomis Prahoje, Čekijoje Gyvybės mokslų universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Informacinių technologijų departamente buvo surengti tretieji mokymai projekto partnerių iš Ukrainos atstovams.

Įžanginį žodį tarė renginio organizatorius PhD Miloš Ulman. Prahos Gyvybės mokslų universitetą pristatė pirmasis prorektorius Prof. Michal Loštak. Mokymų metu renginio dalyviai buvo supažindinti su skaitmeninių kompetencijų formavimo strategija Čekijos respublikoje, pasidalinta praktine patirtimi lavinant IKT įgūdžius (PhD Miloš Ulman). Pranešimų metu daug dėmesio buvo skiriama IKT mokymui Prahos Gyvybės mokslų universitete, t.y., inovatyviems programavimo mokymo metodams (Jan Pavlik), operacinių sistemų, kompiuterių tinklų mokymo aspektams (PhD Pavel Šimek). Savo patirtimi apie užsienio studentų skaitmeninių kompetencijų ugdymą pasidalino John Sabou. PhD Petr Benda išsamiai pristatė universitete naudojamas virtualias mokymo aplinkas Moodle ir Adobe Connect ir jų naudojimo dėstomiems dalykams praktikas.

Dalyviai apsilankė universiteto testavimo centre, GIS ir Big Data, CISCO akademijos bei Žmogaus elgsenos tyrimų ir virtualios realybės laboratorijose, kuriose buvo supažindinti su turima įranga ir vykdomais darbais. Laboratorijas pristatė PhD Vaclav Lohr, PhD Jan Masner, PhD Pavel Šimek, PhD Petr Benda.

Mokymų metu Dr. Karel Charvat, turintis ilgametę patirtį vykdant įvairius tarptautinius IKT projektus, pristatė DigiKoalice Czech National Coalition for Digital Jobs) koaliciją, kuri vienija vyriausybines institucijas, IT kompanijas, mokymo įstaigas, pelno nesiekiančias organizacijas IKT sektoriuje. Ši koalicija siekia tobulinti piliečių skaitmeninį raštingumą, didinti jų galimybes įsijungti į darbo rinką.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.