dComFra projektas

SKAITMENINIO RAŠTINGUMO SISTEMA UKRAINOS MOKYTOJAMS IR PILIEČIAMS (dComFra)
Projekto Nr. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP


Projekto partnerių susitikimai

Mokymų veiklos:


Apie projektą

Šio projekto idėja grindžiama Europos Komisijos strateginiuose dokumentuose bei programose („Digital Agenda for Europe“ (DAE), „DigComp frameworks“, „Digital Skills and Jobs Coalition“) identifikuojamų skaitmeninio raštingumo gairių analize. Todėl projekte įvardinami šie pagrindiniai tikslai: atsižvelgiant į Europoje vyraujančias tendencijas, tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo plėtrą Ukrainoje, pritaikant skaitmeninio raštingumo sistemą mokytojams ir piliečiams; reformuoti mokytojų kvalifikacijos kėlimo sistemą Ukrainoje, atsižvelgiant į „geriausios praktikos“ patirtį skaitmeninio raštingumo srityje, pritaikant aukštojo mokslo sektoriaus skaitmeninio raštingumo patirtis Ukrainos visuomenei; įkurti Ukrainos nacionalinę skaitmeninę koaliciją (UNSK), siekiant tikslingo projekto rezultatų sklaidos efektyvumo.

Projekto konsorciumas sieks: sukurti veiksmingą Ukrainos nacionalinės skaitmeninės koalicijos tinklą, vienijantį švietimo įstaigas, asociacijas, valdžios institucijas, verslo atstovus; modifikuoti Ukrainos skaitmeninio raštingumo sistemą; pateikti rekomendacijas, kaip tobulinti skaitmeninio raštingumo studijų programas pagal Europos skaitmeninę darbotvarkę (DAE) ir šiuolaikinius darbo rinkos poreikius; sukurti skaitmeninio raštingumo mokymų modulius ir teikti kokybiškus mokymus ne tik mokytojams, bet ir kitiems Ukrainos visuomenės atstovams.


Projekto trukmė: 2018 m. lapkričio 15 d. – 2021 lapkričio 15 d. (pratęsta iki 2022 lapkričio 15 d.)


Projekto rezultatai

Įgyvendinant projekto tikslus bus:

 • atlikta ES DigComp analizė;
 • atlikta skaitmeninio raštingumo poreikių analizė Ukrainoje;
 • sukurta dComFra tinklo koncepcija ir struktūra;
 • sukurti 7 skaitmeninio raštingumo centrai, skaitmeninio raštingumo elektroninė mokymosi platforma bei 14 mokymosi modulių su praktinėmis užduotimis mokytojams ir skirtingoms piliečių grupėms;
 • atlikti pilotiniai mokymai (210 mokytojų / 140 pabėgėlių ir ATO veteranų);
 • Ukrainos partnerių organizuoti seminarai bei renginiai tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei.

Projekto partneriai

Projekto „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams“ konsorciumą sudaro 15 partnerių iš 6 šalių:

 • Vytauto Didžiojo universitetas – koordinatorius (Lietuva);
 • Informacinių technologijų institutas (Lietuva);
 • Karintijos taikomųjų mokslų universitetas (Austrija);
 • Čekijos gyvybės mokslų universitetas (Čekija);
 • Krokuvos pedagoginis universitetas (Lenkija);
 • Bucharešto politechnikos universitetas (Rumunija);
 • Kijevo nacionalinis kultūros ir meno universitetas (Ukraina);
 • Kijevo Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas (Ukraina);
 • Nacionalinis technikos universitetas „Charkovo politechnikos institutas” (Ukraina);
 • Donecko nacionalinis technikos universitetas (Ukraina);
 • Černivcų Jurij Feďkovyč vardo nacionalinis universitetas (Ukraina);
 • Charkovo nacionalinis radioelektronikos universitetas (Ukraina);
 • Kremenchuk Michailo Ostrohradskiy vardo nacionalinis universitetas (Ukraina);
 • Ukrainos IT profesionalų asociacija (Ukraina);
 • Ukrainos švietimo ir mokslo ministerija (Ukraina).

Projekto svetainė: https://dcomfra.vdu.lt/


Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.