Antrieji mokymai dComFra projekto partneriams iš Ukrainos

2019 m. kovo 18-22 dienomis suorganizuoti antrieji mokymai projekto partnerių iš Ukrainos atstovams Krokuvoje, Lenkijoje. Mokymuose dalyvavo daugiau kaip 20 dalyvių iš 7 Ukrainos universitetų ir Ukrainos IT profesionalų asociacijos. Mokymus organizavo Krokuvos Pedagoginio universiteto ir Lenkijos ECDL fondo atstovai.

Mokymuose įžanginį žodį tarė prorektorius prof. Robert Stawarz ir Informatikos instituto direktorius prof. Jacek Migdalek. Apie skaitmeninio raštingumo plėtrą Lenkijoje pranešimus skaitė universiteto Informatikos fakulteto dekanė dr. Anna Stolinska ir kolegė Alicja Pitula. Ph.D. Bernard Maj pristatė Informatikos ugdymo reformos gaires Lenkijos vidurinėse mokyklose. Buvo suorganizuotas webinaras su Lenkijos ECDL fondo direktoriumi dr. Jacek Pulwarski apie skaitmeninių kompetencijų plėtros sistemą Lenkijoje.

Pranešimus ir mokymus apie Skaitmeninių kompetencijų plėtros projektus švietime, IT priemones ir didaktiką skaitė ECDL fondo atstovai Krokuvoje dr. Beata Chodacka, Anna Miniewska, Mariusz Kasprzak, Katerzyna Gardela. Pranešimą apie skaitmenines kompetencijas vaikams, paaugliams ir suaugusiems bei reikiamus standartus pristatė Ph.D. Mateusz Muchacki. Mokymuose taip dalyvavo IT Instituto iš Kauno ir Karintijos Taikomųjų Mokslų Universiteto iš Austrijos atstovai, atsakingi už mokymų kokybės stebėseną.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.