Pirmieji mokymai dComFra projekto partneriams iš Ukrainos

2019 m. vasario 18 – 22 dienomis Kaune suorganizuoti pirmieji mokymai partneriams iš Ukrainos. Mokymuose dalyvavo 24 dalyviai iš 7 Ukrainos universitetų, Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerijos, Ukrainos IT profesionalų asociacijos. Mokymus organizavo Vytauto Didžiojo universiteto ir Informacinių Technologijų Instituto atstovai. Mokymuose taip pat dalyvavo ir Karintijos Taikomųjų Mokslų Universiteto atstovas iš Austrijos, atsakingas už mokymų kokybės stebėseną.

Pagrindinis mokymų tikslas supažindinti Ukrainos partnerius su skaitmeninių kompetencijų plėtra, kylančiais iššūkiais ir jų sprendimo būdais Lietuvoje, pagrindiniais strateginiais dokumentais. Buvo suorganizuoti du vebinarai su Europos ECDL fondo atstovu iš Airijos dr. Jakub Christoph bei Švietimo ir mokslo departamento atstovais prie EK Briuselyje. Mokymuose taip pat pristatyta Lietuvos Nacionalinė skaitmeninė koalicija, jos programa, įgyvendinami uždaviniai.

Pranešimus mokymuose skaitė ne tik VDU ir ITI atstovai, bet ir ekspertai iš Lietuvos Ekonomikos ir Inovacijų ministerijos, Lietuvos Pramonininkų konfederacijos, Kauno Mokslo ir Technologijų parko, asociacijos „Langas į ateitį“, Nacionalinės distancinio mokymo asociacijos. Mokymų metu suorganizuoti pažintiniai vizitai į VDU Informatikos fakultetą ir Vilniaus universiteto Kauno Fakultetą.

Dalyviai praktinių užsiėmimų metu kūrė strategiją apie mokymo / testavimo centrų įkūrimą Lietuvoje.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.