Ketvirtasis projekto dComFra partnerių susitikimas vyko Online

Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas turėjo vykti 2020 m. gegužės 13-15 d. Villach, Austrijoje, Karintijos taikomųjų mokslų universitete. Tačiau dėl mobilumo apribojimų, kuriuos paveikė „Covid-19“ grėsmės, tiesioginis projekto partnerių susitikimas buvo atidėtas ir 2020 m. balandžio 30 d. bei gegužės 6 d. buvo suorganizuoti du internetiniai susitikimai. Susitikimai buvo skirti aptarti šiuos neatidėliotinus aspektus:

  • Galima esamos pandemijos situacijos įtaka projekto veiklai.
  • Būdai, kaip organizuoti sklandų ir savalaikį projekto veiklos įgyvendinimą viso pasaulio karantino metu, daugiausia dėmesio skiriant mokymų veiklai.
  • Tarpinio projekto ataskaitos rengimo klausimai.
  • Kiti svarbūs klausimai.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.