Ketvirtieji mokymai dComFra projekto partneriams iš Ukrainos

2019 m. liepos 07 – 12 dienomis Villach, Austrijoje vyko ketvirtieji mokymai projekto partnerių iš Ukrainos atstovams.

Mokymuose įžanginį žodį tarė bei Karintijos universitetą pristatė Informatikos fakulteto prof. Andres Pester. Išsamų pranešimą apie skaitmeninio raštingumo įgūdžių apžvalgą skaitmeninių technologijų eroje atliko tas pats prof. Andres Pester. Mintimis apie skaitmeninę žiniasklaidą – pedagogines + didaktines koncepcijas ir jų įgyvendinimą Austrijos švietimo sistemoje dalijosi profesorius Edmund Huditz. PhD A. Hammermüller pasisakė tema „Piliečių ir pedagogų skaitmeninės kompetencijos sąrangos Europos geroji patirtis (Austrija)“. Prof. M. Hoffland pristatė Karintijos Taikomųjų mokslų universiteto Didaktikos centrą, kurio vienas iš pagrindinių tikslų – skaitmeninio mokymosi palaikymas. Įdomia patirtimi pasidalino prof. H.Kotschnig apie pabėgėlių integravimą savo pranešime „Atvirosios klasės pabėgėliams“.

Vizituojantis profesorius iš Vokietijos Hartmut Seichter perskaitė pranešimą apie profesinio mokymo galimybes ir iššūkius pasitelkiant žiniasklaidą. Diskusija apie naujas mokymo programas ir metodus informatikoje vyko kartu su universiteto profesoriumi C. Madritsch. Mokymų metu buvo aplankytos Smart Labs Karintijos Taikomųjų mokslų universitete bei Lake Side Klagenfurto mokslo parke, kurioje vykdoma tarpdisciplininė MINT programa moksleiviams.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.