Trečiasis projekto dComFra partnerių susitikimas

2019 m. spalio 16-18 dienomis Prahoje, Čekijoje Gyvybės mokslų universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Informacinių technologijų departamente vyko trečiasis projekto partnerių susitikimas.

Partneriai aptarė baigiamuosius pirmojo projekto paketo veiksmus, šio paketo lyderiai pristatė parengtas ataskaitas, susijusias su atliktais skaitmeninių kompetencijų tyrimais ir analizėmis.

Diskutuota projekto ir projekto rezultatų kokybės vertinimo klausimais, pristatytos parengtos kokybės vertinimo ataskaitos.

Partneriai, atsakingi už projekto sklaidą, pristatė projekto sklaidos rezultatus.

Projekto koordinatorius pristatė tolesnius žingsnius ir kartu su partneriais aptarė antrojo bei trečiojo paketo tikslus bei uždavinius.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.