Pirmasis projekto dComFra partnerių susitikimas

VšĮ „Informacinių technologijų institutas” kaip partneris dalyvauja „Skaitmeninio raštingumo sistema Ukrainos mokytojams ir piliečiams“ (akronimas – dComFra) projekte, kuriuo siekiama tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo plėtrą Ukrainoje, pritaikant skaitmeninio raštingumo sistemą mokytojams ir piliečiams.

2019 metų sausio 16 – 18 dienomis įvyko pirmasis „Erasmus+“ „Gebėjimų ugdymas aukštojo mokslo srityje“ priemonės projekto dComFra (Nr. 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP) konsorciumo susitikimas Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Jo  metu buvo pristatytas ir aptartas esminis projekto tikslas – atsižvelgiant į Europoje vyraujančias tendencijas, tobulinti ir skatinti skaitmeninio raštingumo plėtrą Ukrainoje, pritaikant skaitmeninio raštingumo sistemą mokytojams ir piliečiams. Susitikimo metu pristatytos pagrindinės projekto veiklos, veiklų įgyvendinimo grafikas, sudarytos darbo grupės, išrinktas ir patvirtintas priežiūros komitetas.

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.