Projekto Online4EDU susitikimas Dubline

2015 m. lapkričio 24-25 dienomis Dubline vyko projekto Online4EDU partnerių trečiasis susitikimas, kuriame iš kiekvienos šalies dalyvavo po 4 atstovus, įskaitant planuojamo pilotinio mokymo lektorius. Susitikimo metu lektoriai testavo e-mokymosi aplinką, laikė barometro ir ECDL bendradarbiavimo internete testus. Projekto vadovai ir tyrėjai dalyvavo lygiagrečiai vykusiuose seminaruose ir diskutavo apie per antrąjį pusmetį atliktas projekto veiklas: e-mokymo aplinką, savitikros žinių (barometro) ir sertifikavimo testus. Taip pat buvo planuojama pilotinio mokymo procesas ir veiklos, aptartos partnerių strategijos, siekiant pripažinti mokymo kursą ir sertifikavimą mokytojų kvalifikacijos kėlimui.

Pilotiniai mokymai Lietuvoje prasidės 2016 m. sausio mėnesį ir truks kelis mėnesius. Mokytojai bus kviečiami dalyvauti šiuose mokymuose. Mokymų metu vyks keli susitikimai su mokytojais, tačiau daugiausia mokymų laiko apims savarankiškas mokymasis naudojant Moodle aplinką. Kursų pabaigoje bus įvertinamos visų mokyme dalyvavusių mokytojų žinios naudojant ECDL bendradarbiavimo internete testą, o sėkmingai išlaikiusiems šį testą, bus išduodamas ECDL sertifikatas.

Numatyta, kad paskutinis projekto susitikimas vyks Estijoje 2016 m. gegužės-birželio mėn.

Susitikimo Dubline organizatorius – ECDL fondas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Plačiau apie Online4EDU projektą…