Online4EDU projektas

PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAI


Kviečiame nemokamai pasitikrinti žinias
APIE BENDRADARBIAVIMO INTERNETE PRIEMONES!

MOKYTOJŲ PILOTINIAI MOKYMAI:

2016 m. sausio – kovo mėn. vyko pilotiniai mokytojų mokymai, kurių metu organizuoti du susitikimai su kurso dalyviais, visi kiti mokymai vyko naudojant Moodle mokymo aplinką.

Mokymų pabaigoje 42 mokytojams, kurie sėkmingai išlaikė ECDL testą „Bendradarbiavimas internete”, nemokamai buvo išduoti ECDL Profile pažymėjimai.


PROJEKTO REZULTATAI:

 • Pedagogų įgūdžių stokos ir mokymo poreikių analizė
  • Tyrimo analizė partnerių šalyse (PDF, anglų kalba)
  • Tyrimas: Lietuvos mokytojų bendradarbiavimo internete priemonių naudojimo mokymo procese ypatumai
  • Pedagogų įgūdžių apie bendradarbiavimo internete priemones tyrimo Lietuvoje santrauka (pateiktis, PDF, lietuvių kalba)
  • Pedagogų įgūdžių apie bendradarbiavimo internete priemones tyrimo projekto partnerių šalyse inforgrafikas (JPG, lietuvių kalba)
  • Tyrimo rezultatai publikuoti „Kompiuterininkų dienos“ leidinyje (PDF, 28-30 psl., lietuvių klaba).
 • Mokomosios medžiagos programa (PDF, lietuvių kalba)
 • Savitikros apie bendradarbiavimo internete priemones testas
 • Sertifikavimo testai ir programos
  • ECDL testo „Bendradarbiavimas internete“ programa (PDF, lietuvių klaba)
  • Testo „Bendradarbiavimas internete mokytojams“ programa (PDF, lietuvių kalba)
  • Sertifikavimo testai
 • Pilotiniai mokymai
  • Pilotinių mokymų pirmasis susitikimas
  • Pilotinių mokymų baigiamasis susitikimas ir testų laikymas
  • Pilotinių mokymų savitikros ir sertifikavimo testų laikymo rezultatų analizė (PDF, lietuvių kalba)
 • Mokymo programos ir sertifikavimo testų diegimo gairės
  • Diegimo gairės (PDF, anglų kalba)
  • Diegimo gairės (PDF, lietuvių kalba)
 • Baigiamasis projekto sklaidos renginys
  • Kvietimas
  • Renginio aprašymas

APIE PROJEKTĄ

Online4EDU – Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme

Projekto tikslas yra parengti ir įdiegti bendradarbiavimui internete reikalingų žinių ir įgūdžių aprašus ir programas, mokymo medžiagą, mišrią mokymo aplinką ir sertifikavimo sistemą, skirtą mokytojams ir e-mokymosi kuratoriams. Bendradarbiavimo internete svarba pabrėžiama visuose svarbiausiuose Europos lygio dokumentuose susijusiuose su Skaitmenine darbotvarke. Ypač tai svarbu visų lygių pedagogams, e-mokymosi kuratoriams bibliotekose, distancinio mokymo centruose, interneto prieigos taškuose ir kitokiose panašaus tipo organizacijose. Projekto vykdymo metu bus ištirta bendradarbiavimo internete žinių ir įgūdžių naudojimas įvairaus lygio mokymosi institucijose , nustatytas reikiamų  žinių lygis, sukurtos technologinės priemonės tam lygiui pagerinti bei sukurtos nacionalinės strategijos tecnologinių priemonių diegimui šalių-projekto dalyvių formalaus ir neformalaus mokymo sistemose.


Projekto partneriai:

 • Asociacija LIKTA (Latvija, koordinatorius)
 • ECDL fondas (Airija)
 • Firma BCS Koolitus (Estija)
 • Stiftung Digitale Chansen (Vokietija)
 • Informacinių technologijų institutas (Lietuva)

Pirmasis projekto partnerių virtualus susitikimas įvyko lapkričio 24 dieną naudojantis Skype sistema. Sutarta dėl pirmojo susitikimo vietos ir laiko: 2015 metų sausio13-14 dienomis Berlyne.


Online4EDU projekto trukmė: iki 2016 metų rugsėjo 1 dienos.


Oficiali projekto svetainė: http://www.online4edu.eu/

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.