Trečiasis projekto HIS4HE susitikimas

Spalio 11-12 dienomis Rygoje įvyko trečiasis projekto HIS4HE partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarti pasiekti projekto rezultatai. Didelis dėmesys buvo skiriamas mokomosios medžiagos tobulinimui bei e-mokymosi platformos adaptavimui Lietuvoje ir Latvijoje.

Partneriai taip pat daug diskutavo apie pilotinius mokymus, dalijosi patirtimi apie anksčiau atliktus mokymus, iškylančias problemas bei jų sprendimo variantus. Partneriai numatė savo veiklas sekančiam pusmečiui bei diskutavo apie projekto viešinimo galimybes. Baigiamasis projekto susitikimas vyks Kaune 2018 m. pavasarį.

Plačiau apie HIS4HE projektą…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.