3DP projekto tarptautinių mokymų veiklos

2018-ųjų metų sausio 22-26 dienomis, Maltoje vyko tarptautinių mokymų veiklos, kurias organizavo projekto partneris MECB. Mokymuose dalyvavo 21 projekto partnerių atstovas iš Rumunijos, Maltos, Lenkijos, Lietuvos, Ispanijos ir Italijos.

Šie tarptautiniai mokymai yra labai svarbūs siekiant projekto tikslų, kadangi dalyviai įgijo kompetencijas, reikalingas:

  • atlikti 3DP kurso pilotinį testavimą,
  • organizuoti baigiamąjį projekto sklaidos renginį (praktinį seminarą kiekvieno partnerio šalyje),
  • apmokyti kolegas iš savo organizacijos,
  • mokyti 3DP kurso studentus, jaunimą, suaugusiuosius.

Pagrindiniai tarptautinių mokymo veiklų tikslai buvo šie:

  • atlikti pilotinius sukurtų intelektinių projekto rezultatų testavimus,
  • sudaryti sąlygas partneriams išbandyti, įvertinti ir optimizuoti sukurtus projekto intelektinius rezultatus,
  • suteikti galimybes partneriams bendrauti tarpusavyje ir keistis idėjomis apie intelektinius rezultatus,
  • apmokyti asmenis, kurie vykdys pilotinius testavimus ir organizuos baigiamąjį projekto sklaidos renginį.

Per 5 dienas trukusius mokymus buvo ištestuotas kiekvienas 3DP mokymų valdymo sistemoje esantis modulis. Kiekvieną modulį kitiems partneriams gyvai pristatė už tą modulį atsakingas partneris. Visi partneriai pateikė savo atsiliepimus, išsakė savo vertinimą, idėjas patobulinimui ir t.t. Danmar Computers parodė kaip naudotis 3DP mokymų valdymo sistema.

Partnerių pasiūlyti patobulinimai bus įdiegti artimiausiomis savaitėmis. Tuomet kiekvienas galės registruotis sistemoje https://3d-p.eu/lms/

Akimirkos iš mokymų:

Plačiau apie 3DP projektą…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.