3DP projektas

3D SPAUSDINIMO MOKYMAI SKATINANT ES INOVACIJAS IR KŪRYBIŠKUMĄ (3DP)
Nr. 2016-1-RO01-KA202-024578

3D spausdinimo technologija vis labiau populiarėja ir šiuo metu yra taikoma daugelyje sričių, tokių kaip pramonė, medicina, elektronika ar architektūra. Todėl rinkoje didėja darbuotojų, turinčių įgūdžių ar kvalifikacijos šioje srityje, paklausa.

3DP projektas yra atsakas į šią paklausą, ir jo pagrindinis tikslas – sukurti 3D spausdinimo mokomąją medžiagą, skirtą profesinio švietimo ir mokymo studentams, bei e-mokymo(si) aplinką visiems, norintiems įgyti 3D spausdinimo įgūdžių. Ši inovacija profesinio švietimo ir mokymo srityje apima: aktyvų bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo institucijų, profesinio švietimo ir mokymo tiekėjų, verslo partnerių; gairių, susijusių su 3D spausdinimo naudojimu profesinio švietimo ir mokymo srityje, sukūrimą bei konkrečių pavyzdžių analizę; profesinio švietimo ir mokymo kurso bei mokomosios programos sukūrimą, atsižvelgiant į naują rinkos paklausą; daugiakalbės e-mokymo(si) aplinkos sukūrimą, taip pat išsamių gairių 3D spausdinimo lektoriams sukūrimą. Tiek kursas, tiek e-mokymosi aplinka bus sukurti 6 kalbomis: anglų, rumunų, ispanų, italų, lenkų ir lietuvių. Šis projektas skirtas plačiai auditorijai, į kurią įeina profesinio švietimo ir mokymo studentai bei teikėjai, kompanijos, naudojančios 3D spausdintuvus ar viešosios įstaigos.


SKLAIDOS RENGINYS

Kvietimas dalyvauti 3DP projekto sklaidos renginyje

3DP projekto sklaidos seminaras


PROJEKTO PARTNERIŲ SUSITIKIMAI

Pirmasis partnerių susitikimas Maltoje: 2016 11 25 – 2016 11 26

Antrasis partnerių susitikimas Italijoje: 2017 05 27 – 2017 05 28

Trečiasis partnerių susitikimas Lenkijoje: 2017 10 19- 2017 10 20

Tarptautinių mokymų veiklos Maltoje: 2018 01 22 – 2018 01 26

Ketvirtasis partnerių susitikimas Rumunijoje: 2018 07 02


APIE PROJEKTĄ

Projektu siekiama suteikti žmonėms galimybę tobulinti savo įgūdžius 3D spausdinimo srityje bei įgyti žinias, kurios leistų darbuotojams, verslininkams, mokytojams, tarpininkams ir pan. aktyviai veikti šioje srityje. Jis skirtas organizacijoms, įmonėms ir asmenims, besidomintiems kaip naudotis arba kaip padėti kitiems naudotis 3D spausdinimo revoliucija įvairiose srityse: švietime, pramonėje, mene, versle, tarpininkavime, teisėje, politikoje, finansuose ir kt. Partneriai sukurs 3D spausdinimo kurso programą kartu su mokomąja medžiaga, gaires lektoriams ir e-mokymosi aplinką. Tai bus pateikta 6-iomis kalbomis (anglų, ispanų, italų, lenkų, rumunų, lietuvių), nemokama ir visiems prieinama.


Projekto trukmė: iki 2018 metų rugsėjo 1 dienos.


PROJEKTO TIKSLAS IR REZULTATAI:

Pagrindinis projekto tikslas – didinti studentų, jaunimo ir suaugusiųjų įgūdžius 3D spausdinimo srityje Rumunijoje, Lenkijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje ir Maltoje. Siekiant įgyvendinti šį tikslą, projekto metu bus sukurta:


PROJEKTO PARTNERIAI:


PROJEKTO NAUJIENLAIKRAŠČIAI

Pirmasis naujienlaikraštis

Antrasis naujienlaikraštis

Trečiasis naujienlaikraštis

Ketvirtasis naujienlaikraštis

Lankstinukas


Oficiali projekto svetainė: http://3d-p.eu/

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.