CyberPhish projektas

PREVENCINĖS PRIEMONĖS KOVAI SU FIŠINGU 4-SIOS PRAMONĖS REVOLIUCIJOS AMŽIUJE
Projekto nr. 2020-1-LT01-KA203-078070

Apie projektą

Kibernetinis saugumas – vienas iš didžiausių šio amžiaus iššūkių, nes informacija įgyja vis didesnę vertę, o skaitmeniniai įrenginiai ir informacinės sistemos tampa vis patrauklesnės kibernetinėms atakoms. „Eurostat“ ataskaitoje teigiama, kad 2019 m. kas trečias 16–74 metų ES pilietis pranešė apie su saugumu susijusius incidentus, ir fišingas buvo dažniausiai minimas incidentas. Atsižvelgiant į pateiktą informaciją buvo nuspręsta, kad kovoje su kibernetinėmis grėsmėmis būtina naudoti ne tik aparatinės ir programinės įrangos saugos sprendimus, bet ir taikyti prevencines priemones.  


Projekto tikslas

Edukuoti aukštųjų mokyklų studentus, pedagogus, universiteto darbuotojus (bendruomenės narius), suaugusiųjų švietimo centrus ir verslo sektorius bei skatinti tikslinės grupės kritinį mąstymą kibernetinio saugumo srityje.


Projekto pradžia: 2020 m. lapkričio 2 d.
Projekto trukmė: 24 mėn.


Projekto rezultatai

Projekto partneriai kuria mokymo programą, el. mokymosi medžiagą, mišrią mokymosi aplinką, žinių ir įgūdžių įsivertinimo bei patikrinimo testus studentams ir kitiems naudotojams, siekiant apsisaugoti nuo fišingo atakų, įgyti kompetencijų, kurios padės atkreipti dėmesį į grėsmes ir imtis reikiamų prevencijos priemonių.  Projekto pradžioje atlikta studijų analizė apie fišingo atakų atpažinimą ir kritinį mąstymą taikant psichologinius aspektus. Ataskaitoje pateiktos rekomendacijos rengiant mokymo(si) priemonę. Gauti rezultatai naudojami kuriant: mokymo(si) programą ir medžiagą, testus, simuliacijų scenarijus ir gaires lektoriams bei rekomendacijas, kaip įsidiegti mokymo kursą.  

1. Tyrimo analizė ir rekomendacijos: Išvengti sukčiavimo atakų ir tobulinti kritinį mąstymą: 

  • (IO1-A1) Apklausos rezultatai „Sukčiavimo atpažinimas ir įgūdžių spragos“ (EN, LT)
  • (IO1-A2) Rezultatai „Esamų kibernetinio saugumo mokymo programų analizė“ (EN, LT)

2. Kurso programa ir lokalizavimas

  • (IO2-A1) Trumpa mokymų programos versija, skirta sklaidai  (EN, LT)
  • (IO2-A2) Pilna mokymų programos versija, skirta mokymo medžiagai rengti ir mokymams (EN, LT)

3. Internetinė mokymosi medžiaga

4. Simuliacijos

5. Savęs vertinimo bei žinių vertinimo sistema

6. Metodinės rekomendacijos dėstytojams ir DigitalPhish modulio įgyvendinimui    


Projekto partneriai

Projekte dalyvauja 6 partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Kipro ir Maltos:


Projekto susitikimai

Pirmasis projekto partnerių susitikimas vyko internetu 2020 11 20 ir 2020 11 25

Antrasis projekto partnerių susitikimas vyko internetu 2021 06 08 ir 2021 06 10

Trečiasis projekto partnerių susitikimas vyko internetu 2021 11 25-26

Ketvirtasis projekto partnerių susitikimas vyko internetu 2022 04 11

Penktasis projekto partnerių susitikimas vyko Maltoje 2022 07 08

Baigiamasis projekto partnerių susitikimas vyko Kipre 2022 09 08 – 09


Projekto svetainė https://cyberphish.eu/

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.