CyberPhish projekto sklaidos renginys

2022 m. spalio 26 d. SMK Kaune vyko projekto CyberPhish baigiamasis sklaidos seminaras.

Seminare dalyvavo SMK, VDU, KTU dėstytojai, administracijos darbuotojai, studentai, suaugusių ugdymo organizacijų, IT asociacijų atstovai. Renginio metu buvo papasakota apie CyberPhish projektą, jo metu sukurtus rezultatus, demonstruota nuotolinė mokymosi aplinka, žinių vertinimo testai ir scenarijai.

Didžiausias seminaro akcentas buvo projekto CyberPhish metu sukurto mokymo(si) kurso, sukurtų produktų išbandymas ir dalijimasis gerąja patirtimi. Daug dėmesio buvo skiriama diskusijoms apie grėsmes internete, kaip jas atpažinti, kaip apsisaugoti nuo sukčių internete ir kokių priemonių imtis įvykus incidentui. Dalyviams taip pat buvo pristatoma geroji patirtis, gauta vykdant pilotinius mokymus, pasidalinta įžvalgomis, gautomis iš ekspertų ir pilotinių mokymų dalyvių, kurie vertimo mokymo kursą.

Renginio metu sulaukta susidomėjimo įsidiegti visą arba dalį CyberPhish kurso į kitų organizacijų mokymo ar sklaidos veikslas bei sutarta dėl mokymo renginių apie sukčiavimą internete mokymo įstaigų darbuotojams.

Negalėjusiems dalyvauti renginyje siūlome peržiūrėti renginio metu pristatytas pateiktis:

Prevencinės priemonės kovai su interneto sukčiais
Tyrimo ir analizės apie sukčiavimą internete rezultatų pristatymas ir rekomendacijos. Kaip veikia sukčiavimo atakos, kodėl jos sėkmingos, kaip jas atpažinti ir apsisaugoti?
doc. dr. K. Driaunys, VU Kauno fakultetas

CyberPhish kursas ir inovatyvių priemonių naudojimas mokymosi procese
Mokymo kurso ir aplinkos pristatymas. Scenarijų naudojimas kontaktinio ir nuotolinio mokymo(si) metu lektoriams ir studentams.
CyberPhish mokymo aplinkos pristatymas
dr. R. Danielienė, VšĮ „Informacinių technologijų institutas“

Praktinės dirbtuvės: sukčiavimo atvejų atpažinimas (scenarijų sprendimas)
doc. dr. K. Driaunys, VU Kauno fakultetas

Praktinė diskusija, studijų kurso refleksija, atsiliepimai, pristatytų rezultatų vertinimas
Moderatorė: dr. V. Moskaliova,VU Kauno fakultetas
Praktinė interaktyvi užduotis: kaip atpažįstame sukčiavimo žinutes
dr. R. Danielienė, VšĮ „Informacinių technologijų institutas“
Savitikros ir žinių vertinimas
E. Žiliuvienė, VšĮ „Informacinių technologijų institutas“
Pilotinių rezultatų pristatymas
dr. R. Danielienė, VšĮ „Informacinių technologijų institutas“

Renginio nuotraukos:

Daugiau apie projektą skaitykite čia…

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.