Author: Informacinių technologijų institutas

Projekto Online4EDU susitikimas Rygoje

2015 m. gegužės 20-21 dienomis Rygoje įvyko projekto Online4EDU partnerių antrasis susitikimas. Projekto partneriai iš Latvijos, Estijos, Vokietijos, Airijos ir Lietuvos diskutavo apie per pirmąjį pusmetį atliktas projekto veiklas. Projekto pradžioje buvo atliekamas kelių dalių tyrimas apie esamą mokytojų apmokymo, kvalifikacijos kėlimo situaciją, apie tai kaip mokytojai naudoja IKT ir bendradarbiavimo priemones savo veikloje, ir…
Skaityti plačiau »

Projekto Online4EDU susitikimas Berlyne

Sausio 13-14 dienomis Berlyne, projekto partnerio SDC patalpose įvyko pirmasis tiesioginis projekto dalyvių susitikimas. Iki to laiko jau buvo įvykę net trys partnerių susitikimai naudojant Skype. Panašiai praktikai buvo pritarta, bendradarbiavimo naudojant Skype nauda ypač jautėsi tiesioginio susitikimo metu. Partneriai diskutavo dėl pakeitimų kalendoriniame plane, kadangi projektas ne dėl partnerių kaltės startavo su pavėlavimu. Buvo…
Skaityti plačiau »

Penktieji mokymai dComFra projekto partneriams iš Ukrainos

2019 m. rugsėjo 9 – 12 dienomis Bukarešte surengti penktieji mokymai partneriams iš Ukrainos. Mokymus organizavo Bukarešto Politechnikos universiteto CAMIS (Kompetencijų centras mokslinių tyrimų, plėtros ir inovacijų srityje) centras. Mokymuose įžanginį žodį tarė CAMIS centro direktorius prof. Catalin Georghe Amza ir šio centro profesorė prof. Teodora Chiceoreanu. Apie virtualaus švietimo ir skaitmeninio intelekto plėtrą pranešimą…
Skaityti plačiau »

Ketvirtasis projekto HIS4HE susitikimas

Gegužės 09-10 dienomis Kaune įvyko ketvirtasis projekto HIS4HE partnerių susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarti pasiekti projekto rezultatai, pristatyta sukurta mokymo medžiaga bei e-mokymosi aplinka, žinių vertinimo testai. Susitikimo metu buvo numatytos partnerių veiklos sekančiam pusmečiui, tai pat vyko diskusijos apie projekto viešinimo galimybes, baigiamąjį sklaidos renginį Lietuvoje ir Latvijoje. Plačiau apie HIS4HE projektą… Šis projektas…
Skaityti plačiau »

Antrasis projekto HIS4HE susitikimas

Gegužės 3-4 dienomis Bonoje, projekto partnerio DLGI patalpose, įvyko antrasis projekto HIS4HE partnerių susitikimas. Susitikimo metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas aptarti pasiektam projekto pirmajam rezultatui – Latvijos ir Lietuvos partnerių atliktoms šalių e-sveikatos informacinių sistemų apžvalgoms ir sveikatos apsaugos specialistų mokymams skirtoms informacijos sistemų mokymo programoms. Toliau buvo diskutuojama apie kuriamos mokymo medžiagos turinį, apimtį…
Skaityti plačiau »

Tretieji mokymai dComFra projekto partneriams iš Ukrainos

2019 m. balandžio 8-11 dienomis Prahoje, Čekijoje Gyvybės mokslų universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Informacinių technologijų departamente buvo surengti tretieji mokymai projekto partnerių iš Ukrainos atstovams. Įžanginį žodį tarė renginio organizatorius PhD Miloš Ulman. Prahos Gyvybės mokslų universitetą pristatė pirmasis prorektorius Prof. Michal Loštak. Mokymų metu renginio dalyviai buvo supažindinti su skaitmeninių kompetencijų formavimo strategija…
Skaityti plačiau »